BU LÔNG INOX 201, 304 ĐẦU TRÒN CỔ VUÔNG: DIN 603

Mô tả

Công ty chúng tôi  trọng giới thiệu bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603.

Bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603 được sử dụng trong những mối ghép đặc biệt, chế tạo riêng chỉ sử dụng cho bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603.

Minh họa bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 có thân hình trụ tròn được tiện ren, đầu mũ tròn bên dưới mũ có dạng hình vuông để cố định bu lông không bị xoay.


Bu lông inox đầu tròn cổ vuông Din 603

Quy trình sản xuất 

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được sản xuất theo các tiêu chuẩn DIN, JIS/ ASMT/ ISO/ KS/ GB/ TCVN/… đạt cấp bền 4.8/ 5.6/ 6.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9/ theo tiêu chuẩn ISO 898-1 đối với kim loại thông thường. Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 cũng được sản xuất với vật liệu Inox 201/ Inox 304/ Inox 316/… với chủng loại kích thước đa dạng M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20.

Thông số các loại bu lông Inox đầu trong cổ vuông

Vật liệu sản xuất

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được sản xuất với vật liệu Inox 201/ Inox 304/ Inox 316/… với chủng loại kích thước đa dạng M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20. Ngoài ra bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 cũng được sản xuất bằng thép hợp kim để sử dụng khi tiêu chuẩn kỹ thuật không yêu cầu tính năng chống ăn mòn.

Cấp bền 

Mỗi một bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603  được sử dụng các vật liệu khác nhau sẽ có các cấp bền khác nhau, các cấp bền của bu lông lục giác đạt từ 4.8/ 5.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/12.9

Xử lý bề mặt

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được xử lý bề mặt theo các phương pháp: Mạ điện phân/ Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ Fluorocarbon/ Mạ Flour ethylene/ Không gỉ.

Mô tả

Công ty chúng tôi  trọng giới thiệu bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603.

Bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603 được sử dụng trong những mối ghép đặc biệt, chế tạo riêng chỉ sử dụng cho bu lông Inox đầu tròn cổ vuông: Din 603.

Minh họa bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 có thân hình trụ tròn được tiện ren, đầu mũ tròn bên dưới mũ có dạng hình vuông để cố định bu lông không bị xoay.


Bu lông inox đầu tròn cổ vuông Din 603

Quy trình sản xuất 

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được sản xuất theo các tiêu chuẩn DIN, JIS/ ASMT/ ISO/ KS/ GB/ TCVN/… đạt cấp bền 4.8/ 5.6/ 6.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9/ theo tiêu chuẩn ISO 898-1 đối với kim loại thông thường. Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 cũng được sản xuất với vật liệu Inox 201/ Inox 304/ Inox 316/… với chủng loại kích thước đa dạng M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20.

Thông số các loại bu lông Inox đầu trong cổ vuông

Vật liệu sản xuất

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được sản xuất với vật liệu Inox 201/ Inox 304/ Inox 316/… với chủng loại kích thước đa dạng M5, M6, M8, M10, M12, M16, M20. Ngoài ra bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 cũng được sản xuất bằng thép hợp kim để sử dụng khi tiêu chuẩn kỹ thuật không yêu cầu tính năng chống ăn mòn.

Cấp bền 

Mỗi một bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603  được sử dụng các vật liệu khác nhau sẽ có các cấp bền khác nhau, các cấp bền của bu lông lục giác đạt từ 4.8/ 5.6/ 6.8/ 8.8/ 10.9/12.9

Xử lý bề mặt

Bu lông inox đầu tròn cổ vuông: din 603 được xử lý bề mặt theo các phương pháp: Mạ điện phân/ Mạ kẽm nhúng nóng/ Mạ Fluorocarbon/ Mạ Flour ethylene/ Không gỉ.