Bulong nở HSL

ID Sản phẩm: 1
Model: Bulong HSL
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ

  

Bu lông nở  HSL-3:


Đặc điểm:
  Bu lông nở HSL-3 dùng cho ứng dụng đỏi hỏi cường độ cao và yêu cầu tính an toàn liên kết cao nhất!
* Thông số kỹ thuật của HSL-3:
* Loại bu lông cường độ cao HILTI HSL-3-B bolt version with built-in indicator cap nut:
HSL-3-B-M12/25
HSL-3-B-M12/50
HSL-3-B-M16/25
HSL-3-B-M16/50
HSL-3-B-M20/30
HSL-3-B-M20/60
HSL-3-B-M24/30
- HSL-3-B-M24/60

* Loại bu lông cường độ cao HILTI HSL-3-G heavy-duty anchor-stud version:
HSL-3-G M 8/20
HSL-3-G M 8/40
HSL-3-G M 8/100
HSL-3-G M 10/20
HSL-3-G M 10/40
HSL-3-G M 10/100
HSL-3-G M 12/25
HSL-3-G M 12/50
HSL-3-G M 12/100
HSL-3-G M 16/25
HSL-3-G M 16/50
HSL-3-G M 16/100
HSL-3-G M 20/30
HSL-3-G M 20/60
HSL-3-G M 20/100