FHB II

FHB II là thanh ren cường độ 8.8, được khuyên dùng kèm với ống hóa chất FHB resin capsule hoặc gói hóa chất FIS HB. Với khả năng chịu lực rất lớn, khả năng chống ăn mòn cao, FHB II được khuyên dùng trong môi trường có khả năng bị ăn mòn cao, điều kiện khó lắp đặt bu lông đường kính lớn.

FHB II là thanh ren cường độ 8.8, được khuyên dùng kèm với ống hóa chất FHB resin capsule hoặc gói hóa chất FIS HB. Với khả năng chịu lực rất lớn, khả năng chống ăn mòn cao, FHB II được khuyên dùng trong môi trường có khả năng bị ăn mòn cao, điều kiện khó lắp đặt bu lông đường kính lớn.