Thanh ren RG M

Bu lông hóa chất RG M bao gồm thanh ren RG M và ống hóa chất RM. Ứng với mỗi đường kính thanh ren RG M sẽ có ống RM với đường kính tương ứng. Khả năng chịu tải tương đối cao.

Ứng dung:

- Công trình xây dựng, kết cấu thép.

- Cáp treo

- Lắp đặt máy móc

- Các ứng dụng trang trí mặt tiền tòa nhà (ốp đá, ốp kính)

Bu lông hóa chất RG M bao gồm thanh ren RG M và ống hóa chất RM. Ứng với mỗi đường kính thanh ren RG M sẽ có ống RM với đường kính tương ứng. Khả năng chịu tải tương đối cao.